یکی از عوامل تروریستی خودش را در مجلس منفجر کرد !

گمانه زنی ها از این است که عامل تروریستی خود را منفجر کرده است.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
مجلس شورای اسلامی
نوداد -

تروریست ها پنجره های اتاق های طبقه چهارم را باز کرده و به مردم حاضر در خیابان تیراندازی کرده اند که در جریان این تیراندازی ها ۸ نفر مجروح شده و دو نفر به شهادت رسیدند.