تصویر سر جدا شده یکی از عوامل تروریستی در حرم امام خمینی ! + عکس

تصویر سر جدا شده یکی از عوامل تروریستی در حرم امام خمینی را مشاهد می کنید.

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
تیراندازی حرم امام خمینی
نوداد -

تصویر سر جدا شده عوامل تروریستی در حرم امام:
همرسانی نوشتار:

بنر تلگرام