تصویر سر جدا شده یکی از عوامل تروریستی در حرم امام خمینی ! + عکس

تصویر سر جدا شده یکی از عوامل تروریستی در حرم امام خمینی را مشاهد می کنید.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰