پیام تصویری فدریکا موگرینی برای تسلیت و ابراز همدری با قربانیان حادثه تروریستی تهران ! + فیلم

پیام تصویری فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تسلیت و ابراز همدری با قربانیان حادثه تروریستی تهران.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰