سردار سلامی : انتقام سختی در راه است !

جانشین فرمانده کل سپاه: اقدام تروریستی دیروز یک مقیاس میکروسکوپی از اتفاقات تروریستی دهه‌ ۶۰ هم نبود.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
سلامی

جانشین فرمانده کل سپاه: اقدام تروریستی دیروز یک مقیاس میکروسکوپی از اتفاقات تروریستی دهه‌ ۶۰ هم نبود.

ما در دهه‌ ۶۰ در مواجهه با یک تحریم سخت سیاسی و اقتصادی و جنگ و ترورها و گروه‌های تجزیه طلب و عملیات‌های تروریستی بودیم و ایران دوران تثبیت پایه‌های بازدارندگی ما برای ابد بود.

همه‌ مقامات آمریکایی و سعودی و... اعتراف به شکست کردند و اینکه باید ایران را تحت فشار قرار بدهیم.

امروز آن ها یک مبارزه‌ جدی را برعلیه ما شروع کردند و ما هم همینطور.

همانطور که در حوزه‌ نفتی یک شرکت آمریکایی سعودی «آرام کو» وجود دارد که همه‌ فسادها زیر سر آن است امروز نیز یک آرام‌کوی سیاسی تشکیل شده است که فتنه‌ها را ساماندهی می‌کند.

انتقام‌گیری از این افراد در دستور کار سپاه قرار گرفته و ما هزاران برابر بزرگتر این انتقام را خواهیم گرفت.