فشن شوی ملانیا در اهرام مصر ! + عکس ها

ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا که در چهارمین و آخرین مقصد خود از سفرهایش به آفریقا وارد مصر شده از اهرام مصر در جیزه بازدید کرد.

  1. ۲ ماه،۱ هفته قبل
گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

به نقل از انتخاب ، ملانیا ترامپ در جریان سفرهای آفریقایی خود به غنا رفته و سپس به مالاوی و در ادامه به کنیا رفت.

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر

گشت و گذار ملانیا ترامپ در اهرام مصر