«جان جهان»

اجرای شعر مولانا توسط دانشجویان یکی از دانشگاه های آمریکا + فیلم

اجرای شعر مولانا توسط دانشجویان یکی از دانشگاه های آمریکا دانشجوهای رشته زبان فارسی.

  1. ۶ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰