مشاجره بر سر ترامپ به داخل هواپیما کشیده شد ! فیلم

دونالد ترامپ چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکاست. این جمله میلیون‌ها نفر را به شوق می‌آورد و میلیون‌ها نفر را می‌ترساند.

  1. ۸ ماه قبل
  2. ۰
نوداد -

خلبان ازمسافران خواست بحث سیاسی نکنند و به انتخاب هم احترام بگذارند .

به نظر نمی‌رسد در جمعیت مسلمان آمریکا کسی از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ منتفع شود. 

بعضی مسلمان‌ها معتقدند آنها تنها گروهی هستند که آقای ترامپ هرگز تلاش نکرده رأی‌شان را جذب کند.