مزرعه وحشتناک اجساد در حال پوسیدن در تگزاس ! + عکس ها و فیلم 18+

تصاویری از مرزعه ای که اجسادی برهنه به صورت داوطلبانه در اختیار مرکز انسان شناسی پزشکی قانونی قرار داده شده تا چگونگی مراحل مختلف تجزیه و پوسیدن بدن انسان در طبیعت را بررسی کنند.

  1. ۱ سال،۵ ماه قبل
  2. ۰
لینک های دانلود: mp4 (۱۷٫۲ MB) webm (۶٫۴ MB)

در نزدیکی سان مارکوس در ایالت تگزاس آمریکا زمینی به مساحت 16 هکتار قرار گرفته که داخل آن بیشتر از 51 جسد و جنازه بصورت برهنه و لخت در حال پوسیدن هستند.

مزرعه اجساد

این زمین ها که به مزارع فریمن معروفند در واقع نه جای جنگ و کشت و کشتار است و نه محلی برای مجازات و شکنجه بلکه این منطقه متعلق است به مرکز انسان شناسی پزشکی قانونی در دانشگاه ایالتی تگزاس. در این منطقه عجیب از دنیا محققان و دانشمندان بر روی اجساد در حال پوسیدن تحقیقات انجام میدهند و مراحل مختلف تجزیه و پوسیدن بدن انسان در طبیعت را تشریح میکنند.

مزرعه اجساد

در سراسر دنیا تنها 5 مرکز مثل این وجود دارد که به مزارع اجساد انسان مشهورند. اجسادی که در این مزارع رها میشوند در واقع بصورت داوطلبانه به این مرکز در جهت پیشرفت علم و دانش بشر اهدا میگردد. اطلاعات دریافتی از اجساد در حال پوسیدن بسیار به تحقیقات قضایی در مورد کشتار ها و جنایت ها کمک میکند.

مزرعه اجساد

مزرعه اجساد

مزرعه اجساد

مزرعه اجساد

مزرعه اجساد

مزرعه اجساد

همرسانی نوشتار: