جالب و خواندنی

10 رفتار عجیب از مسافران هواپیما که روی اعصاب دیگران است !

طبق آمار گرفته شده از مسافران در چند سال متمادی، آزاردهنده ترین عادت افراد در هواپیما لگد زدن به صندلی جلویی است. دلیل این کار، از سر رفتن حوصله گرفته تا عصبی بودن، هر چه که باشد، فردی که روی صندلی جلویی نشسته را نیز ناراحت و عصبی می کند.

  1. ۱۰ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
مسافران هواپیما

براساس نظرسنجی از 1005 مسافر بالای 18 سال، از سال 2014 به بعد، 10 رفتار آزار دهنده مسافرین در هواپیما به ترتیب زیر می‌باشد:  

1️⃣ افرادی که به صندلی جلویی لگد می زنند- 59%

2️⃣ والدینی که به فرزندان خود بی توجه اند- 55%

3️⃣ مسافرانی که عطر را روی تن شان خالی می کنند- 49%

4️⃣ افرادی که پرحرفی می کنند-49%

5️⃣ افرادی که صف را رعایت نمی کنند-35%

6️⃣ مسافرانی که صندلی شان را می خوابانند-35%

7️⃣ افرادی که با آرنج شان تمام صندلی را اشغال می کنند- 34%

8️⃣ آنهایی که مدام در حال خوردن غذا هستند-30%

9️⃣ زوج های عاشقی که مدام قربان صدقه هم می روند و دوست دارند که عشق شان را به همه نشان دهند- 28%

🔟 مجردهایی که به دنبال فردی می گردند که با او گپ بزنند-18% 

درصدها مربوط به درصد مسافرانیست که از رفتار مورد نظر عصبى مى شوند.
همرسانی نوشتار: