پیدا شدن لاشه هواپیما مشاهده یک نفر بوده است

سخنگوی سازمان هواپیمایی می‌گوید پیداشدن لاشه هواپیما را تایید نمی‌کند.

  1. ۷ ماه قبل
  2. ۰