اسکلت بانوی هفت هزار ساله در کدام موزه قرار دارد؟ + عکس ها

مرد نمکی هزار و هشتصد ساله که در دهه هفتاد خورشیدی در معادن نمک زنجان پیدا شده است و بخش زیادی از موهای سر ، استخوان پای جامانده در کفش ، ابزار و تنقلاتی مانند گردو از او به معرض نمایش در آمده است.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
بانوی 7000 ساله

یکی از مکان هایی که علاوه بر آموزش ، محلی برای شناخت هویت ملی ، مذهبی و فرهنگی است ، موزه ها هستند.مکان هایی که در کشور ما به دلیل تعداد کم مخاطب در بیشتر شهرهای کشور تقریبا فضایی شبیه به انباری پیدا کرده اند. 

رفتن به موزه ها نه تنها به عنوان نیاز در جامعه ایرانی دیده نمی شود ، بلکه اغلب مردم این محل ها را کسل آور ، باستانی و بدون تحمل می پندارند ، حال آن که بسیاری از کسانی که این باور را دارند ، خودشان به موزه نرفته اند.

آشنا نبودن با جذابیت های آثار تاریخی و فرهنگی موزه ها، یکی از عوامل ترقیب نشدن افراد برای رفتن به موزه ها است. این در حالی است که هریک از تندیس ها ، اشیاء و تابلو های تاریخی ؛ سرگذشت های بسیار جذاب و منحصر به فردی دارند. 

برای نمونه در بخش موزه اسلامی موزه ملی ایران ، قدیمی ترین سند ایرانی که نام خلیج فارس را در خود درج کرده و ثبت میراث جهانی یونسکو هم شده است را می توان دید.

قدیمی ترین سند خلیج فارس

یا در بخش لرستان موزه ایران باستان موزه ملی تندیسی وجود دارد که بیش از سه هزار سال پیش به وسلیه گروهی به سرقت رفته و سپس جنگجویی با دلاوری آن را پس می گیرد و سرگذشت تندیس و را روی آن حک می کند!

تندیس

علاوه بر آن مرد نمکی هزار و هشتصد ساله که در دهه هفتاد خورشیدی در معادن نمک زنجان پیدا شده است و بخش زیادی از موهای سر ، استخوان پای جامانده در کفش ، ابزار و تنقلاتی مانند گردو از او به معرض نمایش در آمده است.

مرد نمکی

بعید به نظر می رسد دیدن همچین آثاری برای کسی جلب توجه نکند و ترقیب نشود سری به موزه ملی کشوری بزند که در آن اسکلت بانوی هفت هزار ساله نیز قرار داده شده است. تمدنی به وسعت هفت هزار سال.


اهمیت وجود موزه ها بر هیچ کسی پوشیده نیست و بنابراین امکان تعطیلی این اماکن وجود ندارد ، اما نگهداری از همه این اشیاء به دلیل تاریخی بودن و شکنندگی ، بسیار حساس و هزینه بر است.

همرسانی نوشتار: