گرم کردن جاده با لحاف های رنگی توسط کارگران چینی ! + عکس ها

کارگران چینی با استفاده از لحاف های رنگارنگ، جاده ای که به تازگی ساخته شده را گرم نگه داشتند تا ایمنی آن تثبیت شود.

  1. ۱ سال،۵ ماه قبل
  2. ۰
گرم کردن جاده با لحاف های رنگی

تعدادی از کارگران چینی در استان شادونگ برای گرم نگه داشتن جاده ای که به تازگی ساخته شده، از چندین لحاف رنگی برای پوشش این جاده استفاده کردند که موجب جلب توجه مردم شد.

گرم کردن جاده با لحاف های رنگی

کارگران به صورت خودجوش با استفاده از 100 لحاف رنگارنگ، 2000 متر مربع از جاده های تازه ساخته شده را گرم نگه داشتند تا ایمنی آنها تثبیت شود و تصادفات به حداقل برسد.

گرم کردن جاده با لحاف های رنگی

این عملکرد آنها که از سر دلسوزی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی و هم چنین ایمنی جاده ها و جان مردم بود از طرف شهرداری استان مورد تقدیر قرار گرفت.

گرم کردن جاده با لحاف های رنگی

استان شادونگ در شرق کشور چین قرار گرفته و مرکز آن شهر جینان است و حدود 92 میلیون نفر جمعیت دارد.

گرم کردن جاده با لحاف های رنگی

گرم کردن جاده با لحاف های رنگی

گرم کردن جاده با لحاف های رنگی

گرم کردن جاده با لحاف های رنگی