هشدار جدی . . .

سرریزی سد طالقان همچنان ادامه دارد !

یک مقام مسئول گفت: امسال برای چهارمین بار از آغاز بهره برداری از سد طالقان، این سد به مرحله سرریز رسید درحالیکه این سد اولین بار در بهار سال ۸۶ و سپس در سالهای ۸۹ و ۹۱ نیز سر ریز کرده بود.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
سراریز سد طالقان

یک مقام مسئول گفت: امسال برای چهارمین بار از آغاز بهره برداری از سد طالقان، این سد به مرحله سرریز رسید درحالیکه این سد اولین بار در بهار سال ۸۶ و سپس در سالهای ۸۹ و ۹۱ نیز سر ریز کرده بود.

به گزارش شرکت آب منطقه ای تهران، علیرضا ارسطویی، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به سرریز شدن سد طالقان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری گفت: با توجه به نزولات مناسب جوی در سال جاری و بر اساس آورد رودخانه طالقان در ماههای گذشته، سرریز شدن سد طالقان در اواخر اردیبهشت پیش بینی شد که به همین منظور طی چند مرحله از طریق امور بهره برداری و نگهداری سد و نیروگاه طالقان، اطلاع رسانی لازم به مسئولان استانی و محلی در استان های البرز و قزوین انجام شد.

وی افزود: با توجه به پایش مداوم وضعیت مخزن سد طالقان، پیش بینی شد که در روز سه شنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ این سد سرریز کند که این موضوع مطابق پیش بینی ها به وقوع پیوست.

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه تا این تاریخ حدود ۲۵میلیون متر مکعب میلیون متر مکعب آب از طریق سرریز به پایین دست رها شده است گفت: حداکثر دبی میانگین سرریز سد ۲۶مترمکعب در ثانیه بوده است و پیش بینی می شود با توجه به روند نزولی ورودی ها در سد طالقان متناسب با آن دبی تخلیه آب از سرریز کاهش می یابد تا در اواسط هفته جاری حجم مخزن به ۴۲۰ میلیون متر مکعب رسیده و رهاسازی از طریق سرریز قطع گردد.

وی با تاکید بر اینکه آب رهاسازی شده به هیچ عنوان هدر نمی رود اظهار داشت: آب رها سازی شده از طریق سرریز، علاوه بر تغذیه مصنوعی دشت های پایین دست، وارد سد سفیدرود شده و در مخزن این سد ذخیره می شود.