تصاویر آتش گرفتن هواپیمای ایرباس روی باند فرودگاه + عکس ها

یک فروند هواپیمای ایرباسA۳۴۰-۳۰۰ متعلق به اتحادیه شرکت های هواپیمایی استار ایلیانس که در حال انتقال به سمت دیگر فرودگاه فرانکفورت توسط یک کشنده بود، آتش گرفت.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل