حریم خصوصی

بروزرسانی: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۹۵ - ۱۱:۱۴

ما برای اطلاعات شخصی شما ارزش ویژه ای قائل هستیم و برای بهبود و رضایت شما از خدمات نوداد خود را ملزم به رعایت موارد ذیل می‌دانیم:

- اطلاعات پروفایل شما در صورت قرارگیری در وضعیت خصوصی به هیچ عنوان بدون مجوز در اختیار مراجع قانونی قرار نخواهد گرفت.

- پروفایل و علایق شما در امور تبلیغاتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند مگر این که شما قبلا در جریان آن قرار گرفته باشید.

- از داده های کاربران به صورت منظم پشتیبان گیری به عمل می‌آید تا هیچ بخشی از آن از دست نرود.

- پیش از اعمال محدودیت یا تعلیق برای حساب شما، ما این مطلب را با شما مطرح خواهیم ساخت مگر در مواردی که توهین نژادی، ملیتی یا زبانی انجام گرفته باشد.

- مطالبی که برای ما از طرف شما ارسال خواهد شد با نام و مشخصات شخص شما در سایت منتشر خواهند شد.