کاریکاتور روز

استقلال همچنان می تازد...

کاریکاتور روز به باختهای پشت سر هم استقلال می پردازد.

  1. ۱ سال،۳ ماه قبل
  2. ۰