کاریکاتور روز

استقلال همچنان می تازد...

کاریکاتور روز به باختهای پشت سر هم استقلال می پردازد.

  1. ۹ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
استقلال می تازد