پیام بازیکنان تیم ملی فوتبال

ما پنج شنبه، صدهزار و یازده نفریم

در خواست بازیکنان تیم ملی از مردم که از تیم ملی حمایت کنند و فردا به ورزشگاه بیایند

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
نوداد -
بازیکنان تی ملی کشورمان با انتشار این ویدئو از مردم درخواست کردند که از آن ها در بازی های مقدماتی جام جهانی روسیه2018 حمایت کنند.

نوشتارهای مرتبط

تازه های فوتبال