کارتون بامزه هواداران پرسپولیس در مورد داربی!

داش علی کباب امروز چی داریم؟

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
کارتون داربی در مورد لیدرهای استقلال

همرسانی نوشتار: