ویدئوی 20 گل برتر و نجات دهنده دروازه بانان دنیای فوتبال در دقایق پایانی بازی !

بسیاری اعتقاد دارند گلهای دروازه بانان بسیار دیدنی تر از گلهایی هستند که مهاجمان به ثمر می رسانند، ما هم با آنها موافقیم اگر شما شک دارید، پس خودتان این گلها را ببینید و بعد قضاوت کنید.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰