مجید شریفی کپی برابر اصل علی دایی

شباهت عجیب یکی از شهدای دفاع مقدس با آقای گل جهان + عکس

تصویری از سرهنگ دوم شهید مجید شریفی را مشاهده می کنید که شباهت استثنایی با علی دایی دارد.

  1. ۱ سال،۵ ماه قبل
  2. ۱
کپی برابر اصل دایی

مجید شریفی کپی برابر اصل دایی در زمان جنگ شهید شده است: 

کپی برابر اصل دایی


همرسانی نوشتار: