لحظه ای که گردباد دروازه فوتبال را با خود می برد ! + فیلم

یک گردباد وارد زمین فوتبال می شود و دروازه را از جا می کند و با خودش حمل می کند.

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰
نوداد -

به گزارش نوداد، تصاویر منتشر شده نشان می دهد که یک گردباد وارد زمین فوتبال می شود و ابتدا وسایل و لباس های کنار زمین را با خود می برد و سپس دروازه را از جا کنده و چند متری جا به جا می کند.

نوشتارهای مرتبط

تازه های فوتبال