شفر ، تغییر روند و امتیازهایی که از دست استقلال می پرند !

باشگاه استقلال توضیحاتی درباره برگزاری تمرین پشت درهای بسته داده است‌‌؛ این توضیحات ممکن است مقبول شما باشد یا آن را قبول نداشته باشید اما هرچه هست، اینکه در فوتبال حرفه‌ای دنیا پیش می‌‌آید که یک تیم به صورت خصوصی تمرین کند.

  1. ۱۰ ماه،۲ هفته قبل
ماجرای شفر، مهاجمان گل‌نزن و تشویق شدن قائدی

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر) اینکه ما تمرین پشت درهای بسته را نقد می‌کنیم، بیشتر به این دلیل است که در فوتبال بی‌حساب و کتاب ایران، واقعاً تفاوتی ندارد که تمرینات با حضور تماشاگران برگزار می‌شود یا بدون آنها!

در هر حال شفر در حرف‌هایش از تغییراتی سخن می‌گوید که در استقلال اتفاق افتاده... چه پشت درهای بسته چه به طور علنی ما این تغییرات را به صورت نصف و نیمه در استقلال حس کرده‌ایم اما یک سؤال‌‌؛

با این نتایجی که استقلال می‌گیرد و تساوی‌هایی که برای این تیم تکرار می‌شود، آیا می‌شود به یک آینده روشن امید داشت؟

شفر نیامده تا استقلال فقط از نظر تاکتیکی یک تکان کوچک بخورد‌‌؛ مسئله استقلال گسترده‌تر از این حرف‌هاست.

استقلال باید امتیاز جمع کند. این مشکل استقلال است اما این تیم حتی با شفر هم به روند امتیازگیری معقول دست پیدا نکرده و همچنان باید در این‌باره یک فکر اساسی کرد.

حالا شفر اگر گمان می‌کند در صورت برگزاری تمرینات استقلال پشت درهای بسته اتفاق محیرالعقولی رخ می‌دهد، جلوی او را نباید گرفت.

همرسانی نوشتار: