آشتی کاپیتان استقلال با سنگربان مطمئن !

مهدی رحمتی در یک اقدام جالب درخشش حسین حسینی در بازی با سپاهانرا به او تبریک گفت.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
رحمتی به حسینی تبریک گفت

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر)  این رفتار نشان می دهد در اوج رقابت می توان رفاقت کرد و رفاقت در تضاد با رقابت نیست.