آشتی کاپیتان استقلال با سنگربان مطمئن !

مهدی رحمتی در یک اقدام جالب درخشش حسین حسینی در بازی با سپاهانرا به او تبریک گفت.

  1. ۱۰ ماه،۲ هفته قبل
رحمتی به حسینی تبریک گفت

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر)  این رفتار نشان می دهد در اوج رقابت می توان رفاقت کرد و رفاقت در تضاد با رقابت نیست.