آشتی کاپیتان استقلال با سنگربان مطمئن !

مهدی رحمتی در یک اقدام جالب درخشش حسین حسینی در بازی با سپاهانرا به او تبریک گفت.

  1. ۱ هفته،۱ روز قبل
  2. ۰