پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و ذوب آهن جلوی زورگویی بایستند !

مهدی تاج چند روز پیش گفته بود اجاز نمی دهد تیم های ایرانی در کشور ثالث میزبان تیم های عربستانی باشند و اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا این را نپذیرد اجازه نمی دهد تیم ها در بازی ها به میدان بروند.

  1. ۱۰ ماه،۲ هفته قبل
 ایران نباید به زمین بی طرف برود

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر)  از اتخاذ این تصمیم خوشحالیم به این دلیل که هیچ دلیل قانع کننده ای برای برگزاری بازی تیم های ایرانی و عربستانی در کشور بی طرف وجود ندارد و وقتی ما در زمین بی طرف بازی می کنیم به واقع بهانه عربستانی ها را قبول می کنیم. 

 اگر بهانه عربستان برای عدم حضور در ایران مسایل امنیتی است پس چطور دیگر کشورها از ایران به عنوان میزبان استفاده می کنند. کشورهای مثل عراق و سوریه. پس چطور ایران در تهران میزبان بازی های بین المللی است؟ 

 کمیته اجرایی لیگ قهرمانان آسیا در اتخاذ این تصمیم نشان داده به راحتی حق ایران را تضعییع کرده است و فدراسیون فوتبال در گذشته هیچ مقاومتی در برابر این تصمیم غیر منطقی نداشته است. 

 مرگ یک بار و شیون یک بار. برای یک بار هم شده باید تکلیف این موضوع مشخص شود و تیم های ایرانی باید در داخل کشور میزبان تیم های خارجی باشد.