یکی اسطوره پرسپولیس را بگیرد ؛ فریاد شهریار بر سر استقلال !

سرمربی سایپا همچنان یکی از جذاب ترین فریم های بعد از شادی گل ها را به خود اختصاص می دهد.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
 یکی علی دایی را بگیرد (عکس)

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر) ، علی دایی که در دوران بازیگری نیز با توجه به تعدد گل هایش نمایشگر شادی گل های زیادی و البته با سبک مخصوص به خودش بود، در دوران مربیگری نیز این رویه را تکرار می کند.

فریادهای خالص و بی شائبه سرمربی سایپا آنقدر برای خبرنگاران و هواداران جذاب است که حتی استقلالی ها هم به این حس برتری جویی احترام گذاشته و دایی را تشویق کردند.

 یکی علی دایی را بگیرد (عکس)

 یکی علی دایی را بگیرد (عکس)

 یکی علی دایی را بگیرد (عکس)

 یکی علی دایی را بگیرد (عکس)

 یکی علی دایی را بگیرد (عکس)