اکران خصوصی مستند آقای گل پرسپولیس ! + عکس

علی پروین، ناصر ابراهیمی، ناصر محمد خانی، عادل فردوسی پور از جمله میهمانان اکران خصوصی فیلم مستند فرشاد آقای گل بودند.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰