کیروش ملی‌پوشان پرسپولیس را علیه برانکو تحریک کرد؟

یکی از حرف‌های مهم علی کریمی در ۹۰ این بود که گفت: «یعنی آقای کی‌روش ملی‌پوشان پرسپولیس را تحریک نکرده بود که علیه برانکو مصاحبه کنند؟!

  1. ۱۰ ماه قبل
کی‌روش ملی‌پوشان پرسپولیس را علیه برانکو تحریک کرد؟!

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر)  این در واقع ادعایی بود از طرف علی کریمی که کسی پاسخی برای آن نداشت. طبعاً در فاصله ۴ ماه مانده به جام جهانی هم ملی‌پوشان پرسپولیس در این مورد خاص حرفی نمی‌زنند که موقعیت‌شان به خطر بیفتد. جالب اینکه خود کی‌روش یا فدراسیونی‌ها هم تا این لحظه موضع خاصی در مورد ادعای کریمی نگرفته‌اند.