این است تفاوت استقلال شفر و استقلال علیرضا منصوریان !

استقلال در بازی با الریان به مراتب بهتر از حریف توپ را به گردش در آورد.

  1. ۱۰ ماه قبل
این است تفاوت استقلال شفر و استقلال علیرضا منصوریان

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر)  در آمار ارایه شده از سوی سایت کنفدراسیون فوتبال استقلال در 61.9 درصد از زمان بازی صاحب توپ و میدان بوده. 8 بار بیشتر از حریف شوت زده و در حالی که تعداد پاس های استقلال 538 پاس بوده تیم الریان تنها 347 بار توپ را بین هم رد و بدل کردند. این امار به وضوح نشان می دهد شفر استقلال را به بازی ترکییبی و در اختیار داشتن توپپ یا همان مالکیت ترغیب کرده و استقلال دیگر به دنبال این نیست خیلی سریع و با پاس های بلند به دروازه حریف نزدیک شود و با یک سانتر کار را تمام کند. در فوتبال طبیعتا تیمی که مالکیت دارد بهتر می تواند قدرت خود را به حریف دیکته کند و این تفاوت بین استقلال علیرضا منصوریان و استقلال شفر است که حالا در بازی خود را بهتر نشان می دهد.

همرسانی نوشتار: