درخواست جالب و پسندیده از هواداران پرسپولیس !

روز گذشته و در ورزشگاه آزادی اتفاق جالبی رخ داد.

  1. ۱۰ ماه قبل
درخواست جالب از هواداران پرسپولیس

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر)  اعضای کانون هواداران باشگاه پرسپولیس از هوادارانی که لیزر به همراه داشتند درخواست کردند لیزر خود را تحویل بدهند و بعد از بازی از او تحویل بگیرند. هر تماشاگر یا تماشاگرنمایی که این کار را انجام می داد، هدیه هم می گرفت. هدیه هواداران یا یک بلیت دربی 10 اسفند بود و یک سفر شهرستان همراه با تیم. این کارها انجام شد تا مبادا خطری مبنی بر محرومیت یا جریمه باشگاه را تهدید کند.