حکم توقیف اموال استقلال صادر شد !

یکی از طلب کاران باشگاه استقلال این باشگاه را با دردسری بزرگ روبرو کرده است.

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل
یکی از طلبکاران حکم توقیف اموال استقلال را گرفت

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر) ،  یکی از بازیکنان استقلال چند وقت پیش بابت طلبش چکی از مدیران استقلال گرفت و این چک را خرج کرد کسی که این چک را در اختیار دارد وقتی برای نقد کردن چک به بانک مراجعه کرد متوجه شد پولی در حساب باشگاه نیست.

این فرد که از این اتفاق شاکی بود حکم توقیف اموال باشگاه استقلال را گرفت و امروز هم با حضور در باشگاه حکم خود را اجرایی کرد.