استقلال گرفتار در طوفان شن !

توفان شن در قطر مانع مرور تمرینات تاکتیکی آبی‌های ایران شد.

  1. ۱۰ ماه قبل
توفان-شن-تمرین-استقلال-را-تعطیل-کرد

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر)  شاگردان شفر که پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر الریان تمرینات خود را پیگیری می‌کنند، در نظر داشتند برای تمرین امروز (چهارشنبه) به دو گروه تقسیم شوند.

گروه نخست که شامل بازیکنان اصلی می‌شود در سالن وزنه مشغول ریکاوری شوند و گروه دوم نیز که بازیکنان ذخیره بودند قرار بود به مرور کارهای تاکتیکی بپردازند اما به دلیل توفان شن، تمرین تاکتیکی بازیکنان ذخیره استقلال لغو شد و آنها مجبور شدند همراه با سایر بازیکنان در سالن وزنه تمرینات خود را پیگیری کنند.

همرسانی نوشتار: