شکایت کاپیتان پرسپولیس برای دریافت طلبش !

سیدجلال حسینی دوباره علیه مسئولان نفت مصاحبه کرد و به نظر می‌رسد حق هم دارد.

  1. ۱۰ ماه قبل
پرسپولیسی‌ها حق را به سیدجلال دادند

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر)  پرسپولیسی‌ها می‌گویند چطور وقتی پای طلب طلبکاران در میان است، مسئولان نفت اصلاً نیستند و معلوم نیست امثال حسینی با چه کسی طرف هستند ولی مثلاً در ماجرای دعوای نصرتی و ساسان انصاری باشگاه نفت ناگهان ظهور پیدا می‌کند و بلد است از انصاری شکایت کند؟!