کشورهای دیگر در المپیک چطور می پوشند؟

لباس کاروان کشورهای حاضر در المپیک 2016

لباس مخصوص رژه افتتاحیه، کشورهای مختلف حاضر در المپیک 2016

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
لباس کاروان آمریکا

 

لباس مخصوص رژه افتتاحیه! این دقیقا همان چیزی است که در مدت یک هفته همه را در ایران به تکاپو انداخته؛ از مردمی که طرح های مختلف را زیر و رو می کنند، تا طراحانی که برای جلب توجه وزارت ورزش با هم به رقابت می پردازند. بحث لباس های افتتاحیه کاروان کشورمان بهانه ای شد تا به صورت اجمالی نگاهی به لباس برخی از کشورهای حاضر در المپیک ریو بیندازیم. طرح هایی که در اینجا می بینیم حاکی از آن است که گویا این لباس ها خیلی هم برای کشورهای دیگر با اهمیت و حیثیتی نیست.
 

لباس کاروان ورزشی ایران

لباس کاروان ورزشی آمریکا

لباس کاروان ورزشی کانادا

لباس کاروان ورزشی سوئد

لباس کاروان ورزشی آلمان

لباس کاروان ورزشی استرالیا

لباس کاروان ورزشی چین

لباس کاروان ورزشی کره جنوبی

لباس کاروان ورزشی استونی