تمرین ملی‌پوشان وزنه بردار

اولین تمرین وزنه برداران در ریو برگزار شد

علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری و داود باقری رییس کمیته پزشکی فدراسیون نیز با حضور در سالن «ریوسنترو۲» ناظر این تمرینان بودند.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
بهداد سلیمی

نخستین تمرین سه ملی پوش المپیکی کشورمان یعنی کیانوش رستمی، سهراب مرادی و علی هاشمی) در حالی در محل برگزاری المپیک ریو برگزار شد که بهدادسلیمی و محمدرضا براری دو ملی پوش حاضر در کمپ تیم های ملی در تهران نیز آخرین تمرینات قبل از اعزام خود را تا پیگیری می کنند.

علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری و داود باقری رییس کمیته پزشکی فدراسیون نیز با حضور در سالن «ریوسنترو۲» محل برگزاری مسابقات وزنه برداری المپیک، ناظر این تمرینان بودند.