اتفاقی عجیب در المپیک ریو

دو مدال طلا هم زمان در یک رشته!!!

در رشته 100 متر شنای آزاد بانوان، شناگر آمریکایی و کانادایی با هم طلا گرفتند.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
دومدال شنا همزمان

سیمونه مانوئل از آمریکا و پنی اولکسیکا از کانادا، که رقابت تنگاتنگی با هم داشتند در نهایت با ثبت زمان 52 ثانیه و 70 صدم ثانیه توانستند به خط پایان برسند و مشترکا طلای این رشته را به دست بیاورند. این اتفاقی نادر در المپیک بود.

تصاویر زیر بیانگر همه چیز است از اول تا آخر ماجرا: