دو بیتی در وصف پر مایه پهلوان ,کیانوش رستمی

باز هم شعری وطنی، این بار برای یک ورزشکار

باز هم شعری وطنی دیگر از استاد "علیرضا شجاع پور" شاعر معاصر کشور.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
کیانوش رستمی

حقا دلاوریِ به بر و دوش رستمی         پور تهمتنی و سیاووش رستمی

همزاد بی همال فریدون فرخی         پرمایه پهلوان و کیانوش رستمی

"علیرضا شجاع پور"

فریدون، کیانوش و پرمایه سه پسر آبتین (از پشت جمشید) هستند، که به یاری کاوه اهنگر، ضحاک ماردوش را به بند کشیدند.
همرسانی نوشتار: