شعری زیبا برای 3 مدال آفرین شاهنامه

اسفندیار و سهراب و رستم باهم اند

شعری از استاد علیرضا شجاع پور در وصف لشکرکشی پیر طوس که بمانند شرح حال همین 3 مدال آفرین است

  1. ۱ سال،۱۰ ماه قبل
  2. ۰
مدال افرین

علیرضا شجاع پور شاعر معاصر و سراینده شعر وطن، در وصف لشکرکشی پیرطوس ابیاتی دارد که اتفاقات اخیر المپیکی و 3 مدال آفرین ایران این شعر را در ذهن تداعی میکند.

 

"هر کو به چشم دل،هر کو به چشم جان 

با دیدهٔ خرد

بر این سپاه سبزِ سرافراز بنگرد،

میبیند آشکار

کاین لشکر از سلالهٔ گودرز و نیرمند

در این سپاه، حفظ وطن را زِهَر گزند

اسفندیار و رستم و سهراب باهم اند."

 
همرسانی نوشتار: