یادداشت پرویز پرستویی برای حمید سوریان

شنیده ای که گفته اند:" پیک هفتم، همه را ساقی می کند؟!

بعد از حذف و خداحافظی حمید سوریان، پرویز پرستویی این یادداشت را برای او منتشر کرد:

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
پرستویی سوریان