داوطلبان المپیک ریو

داوطلبان المپیک ریو با لباس هایی رنگارنگ

در روزهای برگزاری المپیک ریو 2016 افرادی از کشورهای مختلف داوطلبانه به برگزاری آن کمک می‌کنند.

  1. ۱ سال،۱۰ ماه قبل
  2. ۰
داوطلبان المپیک ریو

در این روزها کارکنان بخش خدمات پزشکی با پیراهن قرمز، مسئولان فنی با پیراهن آبی، اعضای تیم عملیاتی لباس زرد رنگ و کسانی که قرار است با مردم تعامل داشته باشند با پیراهن سبز قابل شناسایی هستند

داوطلبان المپیک ریو

داوطلبان المپیک ریو

داوطلبان المپیک ریو

داوطلبان المپیک ریو

داوطلبان المپیک ریو