1. شهروند خبرنگاری

المپیک 2016 و یک دنیا حادثه

تصاویر/ دوچرخه سوارانی که در المپیک با خاک یکسان شدند

در گزارش زیر، تصاویری از مسابقات دوچرخه سواری المپیک ریو را مشاهده می کنید که دوچرخه سواران بر اثر برخورد با دیگران و یا بی دقتی خودشان، نقش بر زمین می شوند.

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
دوچرخه سواری در المپیک
نوداد -


دوچرخه سواری در المپیک

دوچرخه سواری در المپیک

دوچرخه سواری در المپیک

دوچرخه سواری در المپیک

دوچرخه سواری در المپیک

دوچرخه سواری در المپیک

دوچرخه سواری در المپیک

دوچرخه سواری در المپیک

دوچرخه سواری در المپیک

دوچرخه سواری در المپیک


دوچرخه سواری در المپیک