خسته نباشی پهلوان؛ هنوز برای ما قهرمانی

حمایت شخصیت های سرشناس از بهداد سلیمی

شخصیت‌های ورزشی، هنری و سیاسی در صفحات شخصی اینستاگرامشان، از بهداد سلیمی حمایت کردند.

  1. ۱ سال،۵ ماه قبل
  2. ۰
بهداد سلیمی
نوداد -

ابراز همدردی و دلجویی شخصیت‌های ورزشی، هنری و سیاسی از بهداد سلیمی


حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد


حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد

حمایت از بهداد