خسته نباشی پهلوان؛ هنوز برای ما قهرمانی

حمایت شخصیت های سرشناس از بهداد سلیمی

شخصیت‌های ورزشی، هنری و سیاسی در صفحات شخصی اینستاگرامشان، از بهداد سلیمی حمایت کردند.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰