دست های بهداد را بستند

نمایی دیگر از ناداوری علیه بهداد سلیمی

اشک های بهداد سلیمی در ریو پس از ناداوری هایی که علیه او اتفاق افتاد، اشک ملت ایران را هم درآورد.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
بهداد سلیمی

در پی ناداوری آشکار علیه بهداد سلیمی در المپیک ریو، این طرح در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در حال دست به دست شدن است.

بهداد سلیمی