تب تند خواستگاری در المپیک ریو

بعد از گرفتن طلا با خواستگاری روبرو شد

باز هم از خواستگاری در المپیک، این بار از یک اسب سوار.

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
خواستگاری
نوداد -

شارلوت درجردن بعد از گرفتن مدال طلای اسب سواری با خواستگاری از سوی دین ویات روبه رو شد و به آن پاسخ مثبت داد.