تصاویر/لحظه هایی ناب از المپیک

شکار لحظه سایت CNN از ندا شهسواری

تصاویری از چهل لحظه ناب از المپیک.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
ندا شهسواری

سایت CNN تصاویر چهل لحظه جالب از المپیک رو گذاشته...


لحظه های ناب CNN

لحظه های ناب CNN

لحظه های ناب CNN

لحظه های ناب CNN

لحظه های ناب CNN

همرسانی نوشتار: