اتهام سوء رفتار جنسی 16 دختر ژیمناستیک کار به «لری نسار» !

بنابر اعلام فدراسیون ژیمناستیک آمریکا ، در پی انتشار اتهامات "سوء رفتار جنسی" در این فدراسیون، دبورا دانیلز دادستان فدرال سابق تحقیق مستقلی را انجام خواهد داد.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
ژیمناستیک آمریکا

بنابر اعلام فدراسیون ژیمناستیک آمریکا ، در پی انتشار اتهامات "سوء رفتار جنسی" در این فدراسیون، دبورا دانیلز دادستان فدرال سابق تحقیق مستقلی را انجام خواهد داد. 

پس از آن که تعدادی از زنان مدعی شدند از سوی دکتر سابق این تیم مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند، فدراسیون ژیمناستیک دچار بحران شد. روزنامه ایندیاناپولیس استار گزارش داد که 16 زن اتهاماتی را به لری نسار وارد کرده اند که هنوز اثبات نشده اند. 

این روزنامه همچنین در ماه اوت، ادعا کرد که مدیران ارشد چند اتهامات سوء استفاده جنسی توسط مربیان را نیز به مقامات بالاتر گزارش نکرده اند .

اکنون دانیلز ، آیین نامه ها، سیاست ها، روش ها و شیوه نامه های فدراسیون ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار خواهد داد.

او برای این کار با کارشناسان مختلف سازمان ها و مجریان قانون، رفاه کودکان، جامعه ژیمناستیک، دولت و مقامات محلی و همچنین دیگران مشورت خواهد کرد.
همرسانی نوشتار: