«اونیکا سدواکاسو» دختر 9 ساله روسی با مشت های آهنین !

اونیکا سدواکاسو دختر ۹ ساله است که سرعت و قدرت مشت هایش باعث شگفتی تان می شود.

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
لینک های دانلود: mp4 (۸٫۱ MB) webm (۱٫۵ MB)
نوداد -

به گزارش نوداد (بانک ویدیو خبر ایران) «اونیکا سدواکاسو» دختر ۹ ساله روسی در حال حاضر قادر است در ۳۰ ثانیه ۲۲۱ مشت بزند. 

خانواده اونیکا می گویند: 

در خانه ما یک قانون وجود داشته و دارد: دیوارها برای بچه ها است! آنها می توانند روی دیوارها نقاشی بکشند خراششان دهند و هر کاری دوست داشتند بکنند. 

اما خب شاید این خانواده حسابش را نکرده بود که دختر ۹ ساله شان با دست های خالی می تواند در و دیوار خانه را سوراخ کند. 

در این ویدئو اونیکا را می بینید که در یک جنگل مشغول تمرین است و با مشت های قدرتمندش چگونه یک درخت را خرد می کند.

بیشتر پدران و مادران این انتظار را از دختران خود دارند تا زمانی که عصبانی می شوند، گریه کنند اما پدر و مادر این دختر 9 ساله فقط خسارات او را جبران می کنند.

loading...