کشف یک راز قدیمی

چرا گل‌ آفتابگردان به طرف خورشید می‌چرخد؟

به گزارش مهر، محققان آمریکایی موفق به کشف راز چرخش گل‌های آفتابگردان به سمت خورشید شدند.

  1. ۱ سال،۱۰ ماه قبل
  2. ۰
گل آفتابگردان

 چگونگی و علت حرکت گل های آفتابگردان در طول روز به سمت خورشید برای بیش از یک قرن ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده بود تا اینکه محققان دانشگاه کالیفرنیا آمریکا با انجام تحقیقات مستمر موفق به رمز گشایی از این معمای طبیعت شدند.

در واقع این فرآیند به ساعت خواب و بیداری گل های آفتابگردان بر می گردد.

در این تحقیق برای اولین بار در یک گیاه ساعات بیولوژی به منظور رشد آن دیده شد. این در حالی است که تا قبل از آن تصور می شد تنها انسان ها و حیوانات از چنین ویژگی برخوردار هستند.

گل های آفتابگردان روز خود را با روبهرو شدن خورشید در قسمت شرقی آسمان آغاز می کنند و در طول روز به سمت آن می چرخند. به هنگام شب گل های آفتابگردان دوباره به سمت شرقی آسمان بر می گردند.

این فرآیند به معنی آن است که هدف خاصی را دنبال می کنند. به گفته محققان آمریکایی هدف اصلی آنها جذب بیشتر حشرات برای گرده افشانی است ضمن اینکه چرخش به سمت خورشید باعث رشد سریع آنها هم می شود.

در حقیقت زمانی که گل های آفتابگردان از سمت شرق آسمان با خورشید روبهرو می شوند، زودتر گرم می شوند که این روند موجب جذب بیشتر زنبورها و سایر حشرات برای گرده افشانی می شود.

نتیجه این تحقیق در نشریه «ساینس» منتشر شده است.
همرسانی نوشتار: