تصاویر دیده نشده از فضا

عکس های یک فضا نورد آمریکایی از فضا

فضانورد دونالد آر پتی 370 روز روی ایستگاه فضایی بین المللی و 13 ساعت در پیاده روی فضایی سپری کرده است.

  1. ۷ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
عکس هایی از فضا