ماه گرفتگی امشب در تهران

ساعت دقیق ماه گرفتگی امشب در تهران

ماه گرفتگی نیم سایه در تهران در ساعت ۲۱:۲۴ جمعه شب آغاز شده، در ساعت ۲۳:۲۴ به اوج خود می‌رسد و در ساعت ۱:۲۴ بامداد شنبه پایان می‌یابد

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
ماه گرفتگی امشب در تهران

خراسانی کارشناس علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران با اشاره به ماه گرفتگی نیم‌سایه‌ای که امشب اتفاق می افتد، گفت: امشب ماه از ساعت 21:30 دقیقه شروع به تاریک شدن کرده و حدود ۲۳:۲۵ دقیقه به اوج خود می‌رسد. 

این زمان بهترین وضعیت برای دیدن تاریکی ماه بوده و با گذشت زمان این جرم آسمانی از نیم‌سایه زمین خارج می‌شود و گرفت ماه در ساعت ۱:۲۴ دقیقه بامداد شنبه پایان می یابد. شروع گرفت در تهران از جنوب شرق و پایان آن در جنوب آسمان قابل مشاهده است.

ماه گرفتگی امشب در تهران


همرسانی نوشتار: