کشف جدید دانشمندان

توانایی خواب پرندگان در هنگام پرواز

شاید عجیب به نظر برسد که پرندگان در حین پرواز بخوابند اما این موضوع حقیقت دارد , پرندگان هنگام پرواز به راحتی میخوابند.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
پرواز پرندگان

خواب پرندگان در حین پرواز به دنبال تحقیق و پژوهش های چند ساله دانشمندان سرانجام مشاهده شد و دانشمندان نه تنها کشف کردند که پرندگان در حین پرواز می توانند بخوابند، بلکه تحقیقات آنها نشان داد که روش خواب آن ها در هنگام پرواز بسیار عجیب تر از چیزی است که تاکنون تصور می شد.  اگر می بینید پرندگان چندین ماه بدون توقف در حال پرواز هستند، دیگر تعجب نکنید.  یک گروه از محققان آلمانی در مورد پرندگان تحقیقاتی انجام دادند که با گذاشتن شیئی مانند ردیاب، متوجه شدند پرندگان در حالی که پرواز می کنند، میخوابند.

پرنده سینه سرخ می تواند دو ماه پی در پی پرواز کند بدون آنکه بخواهد برای استراحت و خواب در جایی بنشیند و دلیل آن هم همین است که آنها در طول پروازشان به راحتی می خوابند.

دانشمندان با بررسی 14 پرنده دریافتند که پرندگان در هر روز 41 دقیقه در هر شرایطی حتی پرواز می خوابند. البته این خوابیدن به صورت قسمت قسمت است و هر قسمت 12 ثانیه طول می کشد.

بعضی از افراد تصور می کنند که پرندگان طوری می خوابند که مغزشان بیدار است و از شرایط محیطی آگاه است، اما پس از بررسی ها دقیق تر مشخص شد که هر دو نیم کره مغز آن ها به خواب می رود.

همرسانی نوشتار: